โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ ง่ายนิเดียว

วิทยาลัยฯ เปิดเปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักเรียน  ใน “โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ ง่ายนิเดียว” โดยจัดระหว่างวันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2560 ทุกวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา