แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมนิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

ผลการแข่งขัน วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ โครงงานสุขศึกษาฯ ม.ปลาย