วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในวโรกาสครบ 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหคม 2560  ณ สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา จังหวัดชลบุรี