ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ร่วมงาน โครงการวันวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.วร.  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
หนึ่งในหลายกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วม เปิดบ้านวิชาการ คือ “กิจกรรมแต่งรูปหัวโต” งานนี้เด็ก ๆ ให้ความสนใจกันหลากหลายไม่ขาดตอน