พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในห้องประชุม เวลา 10.00 น. นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เดินทางมาถึงบริเวณงาน โดยมีนางพัชณีสุกใสผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในครั้งนี้และเข้าสู่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 53 คน (สาขาการตลาด จำนวน 8 คน/ สาขางานการบัญชี จำนวน 11 คน/ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 23 คน และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 11 คน) โดยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรฯหลังจากนั้น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู และ ผู้รับประกาศได้ภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559

ที่มา :