พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง

ครูและนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมทำความสะอาดเมืองศรีราชาในโครงการ “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ในวันเสาร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2560