ร่วมงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เตรียมงานออกบูท ในงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 25  ซึ่งจัดที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560