กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหารครูและสภานักเรียน ร่วมปล่อยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาฎ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560