กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะคุณครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา