นักเรียนเตียมตัวสอบปลายภาค 1/2562(17/09/2019)
  ยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร บริหาร และคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยอาขีวศึกษาศรีราชา(01/09/2017)
  การนิเทศภายใน 2560ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นช่วงดำเนินการนิเทศภายใน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป(25/07/2017)

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมวิทยาลัย :

ข่าว คำสั่ง สำหรับครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ

ข่าวสำหรับนักเรียน